โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

การเพาะถั่วงอก

การเพาะถั่วงอกการเพาะถั่วงอกการเพาะถั่วงอก ถั่วงอก

การเพาะถั่วงอก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเพาะถั่วงอก , การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ , การเลี้ยงไส้เดือน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และมอบอุปกรณ์ต่างๆทางการเกษตรให้กับโรงเรียนของเรา