โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

กิจกรรมปลูกเห็ด

กิจกรรมปลูกเห็ดกิจกรรมปลูกเห็ดกิจกรรมปลูกเห็ด กิจกรรมปลูกเห็ด ปลูกเห็ด ปลูกเห็ด

กิจกรรมปลูกเห็ด ให้เด็กนักเรียนทำกสนปลูกเห็ด มาจำหน่ายนะ หลังโรงเรียนเลิกคุณครูจะดูแลเด็กๆขายเห็ดเอง เก็บเอง ตัดเอง ใส่ถุงเอง เก็บเงินเอง ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนสามารถช่วยกันอุดหนุนเด็กๆได้