โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

ฉีดวัคซีนคอตีบ

ฉีดวัคซีนคอตีบ

ฉีดวัคซีนคอตีบ  คุณหมอจากโรงพยาบาล ได้เดินทางเข้าที่โรงเรียนเพื่อฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทางโรงเรียนของเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ฉีดวัคซีนคอตีบฉีดวัคซีนคอตีบ ฉีดวัคซีนคอตีบ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน