โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

ต้อนรับผู้บริหาร

ต้อนรับผู้บริหาร

ต้อนรับผู้บริหาร  ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา จากโรงเรียนอื่น  ย้ายมาประจำการครู ที่โรงเรียนของเรา ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ต้อนรับผู้บริหารผู้บริหารต้อนรับผู้บริหาร ต้อนรับผู้บริหาร ผู้บริหาร