โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี  คุณครูได้พาเด็กนักเรียนทำบุญในวันพระ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน ฝึกการมีจิตใจที่ดีงาม ระลึกถึงความสำคัญของวันต่างๆทางศาสนา เพื่อให้สืบทอดต่อไป

ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี จิตสำนึกที่ดี จิตสำนึกที่ดี