โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

มะเร็งเต้านม ระยะเริ่มต้นและในระยะสุดท้ายแตกต่างกันอย่างไร

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม สามารถทำการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดรักษา การผ่าตัดควรเป็นทางเลือกแรก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะสูง ตราบใดที่สภาพร่างกายของผู้ป่วย สามารถทนต่อการผ่าตัดได้ การผ่าตัดมะเร็งเต้านมมีหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้วิธีการผ่าตัดแบบใดต้องควบคุมโรคให้หายขาดก่อนและรักษาไว้ ซึ่งการทำงานและลักษณะที่ปรากฏเป็นหลักรอง

การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันหมายถึง วิธีการรักษาที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อต่อต้านกับโรคมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันคือ ระบบป้องกันของร่างกายจากโรคต่างๆ การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน เรียกอีกอย่างว่า ตัวปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางชีวภาพ หรือการบำบัดทางชีวภาพ ภูมิคุ้มกันบำบัดมีความเฉพาะเจาะจง เพราะสามารถทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง แต่ไม่ทำลายเซลล์ปกติ ผลการรักษาเป็นแบบองค์รวม ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษามะเร็งที่ไม่จำกัด

การรักษามะเร็งเต้านม มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคน ไม่ว่าจะได้รับเคมีบำบัดแบบเสริมหลังผ่าตัด หรือฉายแสงก็ตาม ควรทานยาแผนโบราณเพื่อเสริมสร้างร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อต้านมะเร็ง การรักษามะเร็งเต้านม โดยแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ เพื่อลดผลข้างเคียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านมะเร็ง

รังสีบำบัดหมายถึง วิธีการฉายรังสีเนื้องอกด้วยรังสีที่มีพลังงานต่างกัน เพื่อยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็ง สามารถใช้รังสีบำบัดเพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด เคมีบำบัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่ครอบคลุม เพื่อปรับปรุงอัตราการรักษามะเร็ง วิธีตรวจมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน หลังจากทำความเข้าใจประวัติทางการแพทย์เพื่อตรวจเต้านม

การตรวจด้วยภาพจะรวมเข้าด้วยกัน รวมทั้งการตรวจเต้านมแมมโมแกรม หรือการอัลตราซาวนด์สี หากจำเป็นการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กของเต้านม การตรวจแมมโมแกรมเป็นวิธีหลัก ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แนะนำในระดับสากล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ที่ไม่สามารถตรวจพบโดยการตรวจทางคลินิก เพราะมักใช้สำหรับสตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เนื่องจากมีความอ่อนไหว

เกิดความเสียหายจากรังสีจำกัด มีความหนาแน่นค่อนข้างต่ำของต่อมน้ำนมแมมโมแกรม สามารถหาสัญญาณผิดปกติได้ง่าย วิธีวินิจฉัยมะเร็งเต้านม การตรวจหาและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเต้านม ควรใช้ร่วมกับอาการทางคลินิก และประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย

การตรวจร่างกาย การตรวจภาพ การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา รวมถึงการตรวจทางเซลล์พยาธิวิทยาในโรงพยาบาลที่มีอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาโรงพยาบาล เมื่อพบมวลเต้านมด้วยตัวเอง ผู้ป่วยบางรายมักพบก้อนเต้านม หรือรอยโรคที่น่าสงสัยจากการตรวจร่างกาย หรือคัดกรองเป็นประจำ สามารถวินิจฉัยมวลที่เห็นได้ชัดเจน โดยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการผ่าตัด

หากตรวจไม่พบเนื้องอก การตรวจไม่พบรอยโรคที่น่าสงสัยโดยการตรวจด้วยภาพ หรือการตรวจชิ้นเนื้อ สามารถทำได้โดยใช้การตรวจด้วยภาพ การตรวจทางพยาธิวิทยาถือเป็นมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม วิธีป้องกันมะเร็งเต้านม
ควรงดบุหรี่และแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม อย่างที่เราทราบกันดีว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ อาจทำให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิด

ดังนั้นจึงสามารถนำไปสู่มะเร็งเต้านมได้ การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทำงานของตับ แต่ยังส่งผลต่อการหลั่งโปรแลคตินในต่อมใต้สมองอีกด้วย โพรแลกตินมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมะเร็งเต้านม ดังนั้นหากต้องการหลีกเลี่ยงมะเร็งเต้านม ต้องอยู่ห่างจากบุหรี่และแอลกอฮอล์

ควรรักษานิสัยการกินเพื่อสุขภาพ การควบคุมอาหาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง อาหารดอง รมควัน และบาร์บีคิวเป็นเวลานาน สามารถนำไปสู่มะเร็งเต้านมได้ง่าย เนื่องจากการบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นประจำ เพราะจะนำไปสู่โรคอ้วน เพราะนำไปสู่ฮอร์โมนในร่างกาย การหลั่งที่มากเกินไป แม้อาหารเหล่านี้มีหลายอย่างที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

ดังนั้นหากต้องการอยู่ห่างจากมะเร็งเต้านม ต้องรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ และอย่ากินอาหารขยะเหล่านี้บ่อยๆ ควรรักษาปริมาณการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพราะหลายคนไม่ใส่ใจการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายอ้วนขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนเกินไป ซึ่งจะเพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมได้อย่างมาก

การหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณมากเป็นสาเหตุโดยตรงของ มะเร็งเต้านม อันตรายจากมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมระยะกลางและปลาย อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการลดลง อาการเหล่านี้เกิดจากโรค และเป็นอาการหลักของการเสื่อมสภาพของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ ได้แก่ เบื่ออาหาร ขาดอาหาร ขาดพลังงาน ทำให้เกิดโลหิตจางเป็นต้น ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตอย่างรุนแรง

หากมะเร็งเต้านมไม่รักษาทันเวลา จะเกิดการแพร่กระจายของเนื้อร้าย ซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังปอด จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเช่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก และหายใจถี่ เมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระ จาย เมื่อไปถึงกระดูกสันหลัง เพราะจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดกระดูก หรือเกิดอัมพาต เมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปที่ตับ จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองและขยายใหญ่ขึ้น

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักมีอาการปวด เนื่องจากเนื้องอกโตเร็วเกินไป ความเจ็บปวดไม่ชัดเจนมากในระยะแรก แต่อาการจะชัดเจนมากในระยะสุดท้าย อันตรายจากมะเร็งเต้านมมีมาก ดังนั้น ผู้หญิงควรใส่ใจกับสุขภาพเต้านมของตนเอง รวมถึงในชีวิตประจำวันและไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจทางนรีเวชเป็นประจำ

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจคลิ๊ก !!!!  วิตกกังวล อาการวิธีป้องกันและรักษาให้หายขาดได้อย่างไร