โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน คณะครู และนักเรียน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอันห่างไกล เดินทางมาศึกษาดูงาน ในหัวข้อสถานศึกษาความพอเพียงตามแนวการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

โรงเรียนของเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง และหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศึกษา ศึกษา