โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
อาคารสถานที่ ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่ ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่ ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่ ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
building13 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
building14 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2554
building15 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
building16 รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
building17 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556