โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

เครื่องปรับอากาศ เวลาเปิดแอร์ควรปิดประตูหน้าต่างหรือไม่ อธิบายได้ ดังนี้

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ อากาศที่ร้อนมาก และบ้านหลายหลังก็เปิดเ … Read more